Decathlon Polska Sp. Z o.o.

Decathlon – sieć dużych (od 2 do 10 tys. m²)francuskich Supermarket sportowych. W Polsce firma działa od roku, a obecnie sklepy znajdują się w 37 miejscowościach. Ponadto w znajduje się regionalne centrum magazynowe obsługujące sklepy w Polsce, w Czechach i Szwecji. Łącznie obsługując 46 sklepów. Pod koniec 2014 roku liczba polskich sklepów przekroczy 40.
  • slide
  • slide
  • slide