Skonsolidowana oferta handlowa Grupy InCore

OFERTA HANDLOWA INCPRACA.PL
logo_incpraca_small

Pobierz ofertę InCPraca.pl – PDF

Pobierz ofertę Leasing personalny – PDF

Leasing personalny jest dobrym rozwiązaniem zawsze wtedy gdy potrzebny jest dodatkowy personel np. podczas zwiększonych zamówień czy nagłego zapotrzebowania na personel. Korzyści jakie płyną z tego rozwiązania są wielorakie, począwszy od skrócenia czasu naboru (realizujemy zamówienia na już – do 8h) poprzez ograniczenie biurokracji (zatrudniamy na umowy cywilno-prawne) skończywszy na redukcji kosztów zatrudnienia. Rezultatem leasingu personalnego jest znalezienie Wykonawcy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonania konkretnej czynności na danym stanowisku.

 

FAKTY MÓWIĄ ZA NAS:

ROZWIJAMY SIĘ NA POLSKIM RYNKU PRACY OD 2007 r.

ZATRUDNILIŚMY PONAD 20 000 PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH (w zeszłym roku ponad 5 tys.)

MAMY SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 85%

POSIADAMY SYSTEM INFORMATYCZNY POŁĄCZONY Z SYSTEMEM ZUS, WF-FAKIR, ELIKSIR, E-PODPIS, OCR, E-LEARNING KTÓRY ZOSTAŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ ŚRODKI Z UE.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJWIĘKSZYMI FIRMAMI W POLSCE

POSIADAMY PONAD 50 TYSIĘCZNĄ BAZĘ PRACOWNIKÓW W POLSCE

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY –    Pierwsze zamówienie realizujemy bez naliczania marży.

Pobierz ofertę Praca Tymczasowa – PDF

Praca tymczasowa to nowoczesny sposób zarządzania personelem, który umożliwia skuteczne i długoterminowe budowanie planów zatrudnienia. Najczęściej stosowane w przypadku nieoczekiwanych wzrostów produkcji, zwiększenia liczby klientów, odciążenia działu personalnego czy potrzeby uelastycznienia polityki personalnej firmy. InCPraca.pl przejmuje na siebie obowiązki wynikające z kodeksu pracy w stosunku do pracowników tymczasowych a Klient otrzymuje jedynie fakturę za zrealizowaną usługę.

TRY&HIRE – Każdy zgodzi się z twierdzeniem, że najlepiej sprawdzić pracownika przed jego zatrudnieniem. Dlatego InCPraca.pl wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców umożliwia im zatrudnienie czasowe pracownika, zanim pracodawca podejmie ostateczną decyzję o zatrudnieniu na pełen etat.

Takie rozwiązanie daje Państwu następujące korzyści:

 • Uelastycznienie zatrudnienia, co pozwala Państwu dostosować się do bieżących wymagań rynku
 • Odciążenie działu personalnego od obowiązków związanych z zatrudnieniem i obsługą pracowników (nabór, selekcja, podpisywanie stosownych umów, obsługa kadrowo-płacowa);
 • Poprawienie wyników bilansowych Państwa Firmy wynikające z niższego poziomu zatrudnienia, z zachowaniem tej samej efektywności pracy;
 • Poprawienie płynności zatrudnienia i możliwość ciągłego korzystania z usług personelu czasowego bez konieczności wiązania się z nim na stałe;
 • Umożliwienie koncentracji uwagi i czasu najwyższych szczebli zarządzania na strategicznych celach i działaniach przedsiębiorstw;
 • Zmianę struktury kosztów czyli przeniesienie kosztów zatrudnienia pracowników (koszty stałe) do kosztów zakupu usług obcych;

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Pobierz ofertę Merchandising – PDF

Merchandising – celem tej usługi jest wsparcie w zarządzaniu produktem naszego Klienta na terenie obiektów handlowych w celu zwiększenia sprzedaży produktów Klienta. Bierzemy współodpowiedzialność za braki magazynowe, wymianę przeterminowanych produktów oraz za wsparcie pracowników obiektów handlowych w procesie składania zamówień. Nasi pracownicy odpowiadają za powierzony asortyment, stworzenie ekspozycji zgodnie z zasadami merchandisingu oraz za sprzedaż towaru.

DLACZEGO NASZE USŁUGI SĄ SKUTECZNE?

 1. Zasady pracy oparte na organizacji pracy:
  • Dystrybucji – pełnej dostępności produktów zgodnie z planogramem,
  • Promocji – wykonanie wszystkich zakupionych promocji,
  • Cenie – obecności i poprawności etykiety cenowej,
  • Ekspozycji – wyeksponowania produktu zgodnie ze standardami naszego Klienta,
  • Kontroli dat przydatności do spożycia – informacje o przeterminowanych produktach,
 1. Komunikacji

Merchandiser przekazuje informacje podczas rozmowy telefonicznej lub wysyła smsa przedstawicielowi o bieżącej sytuacji w sklepie. Zawartość informacji uzależniona jest od wymogów naszego Klienta i może zawierać ilość braków towarowych, niezgodności cenowe i inne. Na prośbę Klienta możemy udostępnić system raportowania produktowego.

 1. System informatyczny InCPraca.pl

Dzięki innowacyjnemu portalowi jesteśmy gotowi w szybszy i tańszy sposób pozyskać odpowiednich kandydatów,przekazać im niezbędną wiedzę a wszystko to przy pomocy InCPraca.pl. Nasz system zarządzania zasobami  ludzkimi pozwala drukować umowy, śledzić etapy współpracy, mieć wgląd do danych personalnych każdego pracownika a następnie zgłosić do ZUS-u oraz wystawić zeznanie podatkowe.

 1. Kontrola i raportowanie

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Pobierz ofertę Rekrutacja i selekcja – PDF

Rekrutacje stałe – celem tej usługi jest dostarczenie odpowiedniego pracownika zgodnie z oczekiwaniem pracodawcy. Wykorzystując wiedzę naszych specjalistów oraz sprawdzone metodologie oddelegowujemy do Państwa trzech / pięciu wyselekcjonowanych kandydatów, którzy wpisują się we wcześniej przygotowany profil idealnego kandydata. Gwarantujemy w umowie wsparcie w procesie wdrożenia nowego pracownika oraz powtórną rekrutację w przypadku nietrafnego dopasowania kandydata.

Każdy z projektów rekrutacyjnych realizowanych przez InCPraca.pl traktowany jest indywidualnie, w oparciu o szczegółową analizę potrzeb Klienta.

TRAFNIE DOPASOWUJEMY LUDZI DO POTRZEB ORGANIZACJI

REKRUTACJA I SELCJA    EXECUTIVE SEARCH     INTERIM MANAGMENT

Znajdziemy wykwalifikowanych kandydatów w każdej branży gospodarki.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – Pierwsze zamówienie realizujemy bez naliczania marży.

Doradztwo personalne
W świecie dynamicznie zachodzących zmian każda organizacja powinna być świadoma i rozumieć wpływ przewagi konkurencyjnej uzyskiwanej dzięki profesjonalnej strategii personalnej. Efektywność uzyskiwana w procesach zachodzących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pozwala w szybki i najtańszy sposób uzyskać długotrwałą przewagę konkurencyjną na globalnym rynku.

Usługi świadczone przez InCPraca.pl w zakresie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu działań organizacji w procesie definiowania kluczowych obszarów polityki personalnej.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi doradcze i rekomendacyjne dotyczące wspomnianych obszarów a także wspomagamy i asystujemy kadrze zarządzającej w procesie opracowania planów ukierunkowanych na realizację założonych celów i usprawnień.

W ramach usługi jest realizowane:

Diagnoza stanu i struktury zatrudnienia

Określenie potrzeb personalnych

Tworzenie regulaminów pracy i wynagrodzenia

Zarządzenie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach

Tworzenie systemów wewnątrz organizacji opartych na zarządzaniu wiedzą

Analiza i opis stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk

Tworzenie systemów motywacyjnych

Określenie potrzeb szkoleniowych

Przygotowanie programów rozwoju personalnego

Budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie

Doradztwo prawa pracy

Tworzenie programów zarządzania talentami

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Payroll – Zewnętrzne kadry i płace

InCPraca.pl zarządza procesem zatrudnienia i rozliczenia pracowników etatowych, tymczasowych lub zatrudnionych na umowę cywilno-prawną. W ramach świadczonych usług zapewniamy: sporządzanie i podpisywanie umów, przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP i PPOŻ, naliczanie i wypłacanie należności, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS, obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS poprzez program Płatnik, przygotowywanie niezbędnych raportów, zaświadczeń dla zatrudnionych, przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, Państwowej Inspekcji Pracy, sporządzanie rocznych deklaracji PIT.

OFERUJEMY PAŃSTWU TRZY OBSZARY OUTSOURCINGU:

PAYROLL UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

PAYROLL KARD I PŁAC

PAYROLL PRACY TYMCZASOWEJ

Naszym Klientom świadczymy następujące usługi:
 • Budowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
  • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem (umowy o pracę), zmianę warunków zatrudnienia (aneksy) oraz ustalaniem stosunku pracy
  • prowadzenie akt osobowych pracowników w tym kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin w ZUS
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, GUS, PFRON i innych instytucji
 • Naliczanie i administracja płac:
  • terminowe i prawidłowe naliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego
  • obsługa dokumentów ubezpieczenia społecznego oraz wymiana informacji z ZUS
  • przejęcie odpowiedzialności wobec instytucji państwowych
 • Korekty ZUS
 • PIT 11, PIT 8 C
 • Audyt dokumentacji kadrowej
 • Analizy i raporty

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA HANDLOWA GEOFILAR.PL
geofilar logo2

Pobierz ofertę GeoFilar.pl – PDF

Pobierz ofertę Ochrona środowiska – PDF

Dla ochrony środowiska naturalnego niezbędne stało się długotrwałe dbanie o jego jakość. Dla kontroli wpływu działalności człowieka na otoczenie konieczne jest wykonywanie monitoringu jakości elementów środowiska w otoczeniu człowieka.

Ponadto współczesne normy ochrony środowiska wymagają od przedsiębiorców posiadania szeregu zezwoleń (np. pozwolenia wodno-prawne).

W trakcie przygotowań do realizacji inwestycji Inwestorzy natrafiają na konieczność określenia wpływu jaki ich przedsięwzięcie będzie miało na środowisko naturalne.

Mając na uwadze niezwykle zróżnicowane zapotrzebowanie przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę. Poniżej zamieściliśmy podstawowy zakres naszej działalności w zakresie Ochrony Środowiska.

Nasza oferta obejmuje:

 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 • Programy ochrony środowiska
 • Projekty i realizacja monitoringu środowiska
 • Operaty wodno-prawne
 • Nadzór przyrodniczy
 • Ekspertyzy i opinie o stanie zanieczyszczenia gruntów i wód
 • Plany gospodarki odpadami i sprawozdania z ich realizacji
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Pobierz ofertę Geologia inżynierska – PDF

Geologia inżynierska jest działem geologii, który związany jest bezpośrednio z branżą budowlaną. Inwestycje  posadawiane na powierzchni ziemi wymagają rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich tak aby móc dopasować ich konstrukcje i rozwiązania technologiczne do występujących warunków poniżej powierzchni ziemi.

W zakresie geologii inżynierskiej oferujemy:

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • Ekspertyzy geologiczno – inżynierskie
 • Badania geologiczno – inżynierskie
 • Dokumentacje procesów geodynamicznych
 • Wycenę informacji geologicznej
 • Doradztwo w zakresie geologii inżynierskiej

Pobierz ofertę Hydrogeologia – PDF

Woda jako najważniejszy element środowiska naturalnego i podstawa życia na Ziemi powinna znajdować się pod szczególną ochroną. Prawo polskie reguluje przemysłową eksploatację wody pitnej. Szczególne uregulowania dotyczą także zasobów wód termalnych, leczniczych oraz solanek, które w Polsce należą do kopalin.

Poszukiwanie, rozpoznawanie a później także eksploatacja wód podziemnych (w tym także wód będących kopalinami) wymagają uzyskania szczególnych pozwoleń. Natomiast ujęcia wód, zarówno podziemnych jak i powierzchniowych muszą posiadać strefy ich ochrony, tak aby zabezpieczyć zarówno jakość pobieranych wód jak i bezpieczeństwo samego ujęcia.

Do wód powierzchniowych i podziemnych w sposób bezpośredni jak i pośredni (poprzez infiltrację) wprowadzane są ścieki oraz substancje mogące zanieczyścić te wody. Prawo polskie reguluje jakość wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń zobowiązując podmioty będące wytwórcą ścieków do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Dzięki temu zarówno jakość jak i ilość wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków podlega szczególnej kontroli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku przygotowaliśmy szeroką ofertę, w skład której wchodzą:

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Projekty odwodnień
 • Ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne
 • Nadzór i dozór geologiczny nad wykonywanymi robotami geologicznymi
 • Projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochronnych złóż kopalin
 • Wykonywanie otworów obserwacyjnych (piezometrów)
 • Prowadzenie monitoringu głębokości zwierciadła wód podziemnych
 • Nadzór oraz dokumentacja pompowań hydrogeologicznych
 • Modele numeryczne warunków hydrogeologicznych i hydrochemicznych
 • Koncepcje zmian stosunków wodnych
 • Operaty wodnoprawne
 • Wycenę informacji geologicznej
 • Doradztwo w zakresie hydrogeologii

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Pobierz ofertę Geologia złożowa – PDF

Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż wymaga uzyskania szczególnych pozwoleń. Nasi geolodzy posiadają doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do sporządzania projektów oraz dokumentacji, które są niezbędne dla wszczęcia procedur administracyjnych.

W zakresie geologii złożowej przygotowaliśmy ofertę obejmującą:

 • Projekty robót geologicznych dla rozpoznania złóż
 • Dokumentacje złożowe
 • Nadzór i dozór nad robotami geologicznymi
 • Projekty zagospodarowania złóż
 • Inwentaryzację złóż kopalin w układzie administracyjnym (gmina, powiat, województwo) lub zgodnie z rejonami  określonymi przez Inwestora z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
 • Wycenę informacji geologicznej
 • Doradztwo w zakresie geologii złożowej

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ekspertyzy powykonawcze

Dla indywidualnych inwestorów oraz dla wspólnot mieszkaniowych przygotowaliśmy specjalną ofertę obejmującą prace związane z kontrolą powykonawczą nieruchomości odebranych od deweloperów.

Jeżeli wykonane przez dewelopera roboty nie są wg. Państwa zgodne z jego ofertą sprzedaży mogą Państwo w sposób profesjonalny określić różnice między ofertą a stanem faktycznym i na tej podstawie dochodzić swoich praw przed organami państwowymi.

Nasze ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • kontroli metrażu pomieszczeń
 • kontroli wykonanych systemów odwodnienia
 • kontroli innych rozwiązań technologicznych wykonanych przez dewelopera

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dla obiektów budowlanych o niewielkiej kubaturze wykonujemy prace pozwalające rozpoznać podłoże gruntowe.

Nasza oferta obejmuje:

 • Opinie geotechniczne
 • Badania gruntów pod budowę domów jednorodzinnych
 • Badania gruntów pod budowę infrastruktury budowlanej

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

OFERTA HANDLOWA MOJEZASOBY.PL

MojeZasoby.pl-logo

Pobierz ofertę MojeZasoby.pl – PDF

Zarabiaj na swoich kompetencjach

Zarabiaj na swoich rzeczach

Zarabiaj na oszczędnościach pieniężnych

Zarabiaj na posiadanych informacjach

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Realizuj potrzeby związane z kapitałem ludzkim

Zwiększ efektywność alokacji posiadanych dóbr

Pożyczaj innym organizacjom oszczędności finansowe

Kupuj i sprzedawaj informacje

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

OFERTA HANDLOWA DOBIZ.PL

DoBiz.pl-logo-1

Pobierz ofertę DoBiz.pl – PDF

Analiza rynków przedsiębiorstwa – zwiększaj przychód

Badanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa – skup się na tym co potrafisz

Doradztwo strategiczne

Pomiar efektywności procesów w organizacji

Strategie marketingowe i handlowe

Rozwój modeli biznesowych

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Audyt finansowy

Tworzenie narzędzi do raportowania

Analiza przychodów i kosztów

Wycena aktywów

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Badanie bezpieczeństwa IT w firmie

Tworzenie projektów systemów informatycznych oraz środowiska wdrożeniowego

Kompleksowe tworzenie systemów informatycznych.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Optymalizacja podatków dochodowych osób fizycznych

Optymalizacja podatków dla przedsiębiorstw

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Reprezentowanie w sporach sądowych

Ekspertyzy prawne

Sporządzanie pism procesowych

Windykacja należności

Doradztwo kompleksowe dla organizacji

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Usługa polega na analizie projektu Klienta pod kątem możliwości pozyskania środków finansowych z różnych organizacji biznesowych oraz instytucji państwowych. Analiza projektu odbywa się bezpłatnie i stanowi pierwsze rozpoznanie założeń projektu przez specjalistów ds. finansowania. Po otrzymaniu wstępnej akceptacji projektu przedstawiamy Klientowi możliwe rozwiązania finansowania projektów oraz model współpracy.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY