InCPraca.pl

logo_incpraca_smallInCPraca.pl – to pierwszy projekt biznesowy Grupy InCore Sp. z o.o. Prace projektowe wystartowały w styczniu 2010 r.

Nazwa projektu:

Budowa i wdrożenie serwisu internetowego InCPraca.pl do zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim) bazującego na systemach typu ERP. Projekt skierowany jest na rynek pracoserwisu, o zasięgu ogólnokrajowym.

Wartość projektu:

351 065,21 PLN

Opis projektu:

Platforma internetowa InCPraca.pl to wielozadaniowy system informatyczny z klasy ERP, oparty na technologii Microsoft ASP.NET.

Umożliwia ona, poprzez interfejs webowy, dostęp i swobodny przepływ informacji pomiędzy: Klientem (potrzebującym zaspokoić potrzebę personalną) a Zleceniobiorcą (posiadającym czas i kompetencje, aby zrealizować ową potrzebę personalną) zapewniając zgodność procesów zachodzących między Użytkownikami, US, ZUS, Bankiem. System w założeniach jest platformą wielomodułową, skalowalną oraz umożliwiającą wielowątkowe przetwarzanie i niemalże dowolne modelowanie procesów związanych zarówno z Pracownikami, jak i bezpośrednimi Klientami firmy InCore Service.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

SEDNO PERSONALNYCH POTRZEB

 

Zapoznaj się z projektem:

www.incpraca.pl