GeoFilar.pl

geofilar logo2GeoFilar.pl to drugi projekt biznesowy grupy InCore. Prace projektowe rozpoczęły się w roku 2013.

Nazwa projektu:

Budowa przedsiębiorstwa działającego na rynku usług geologicznych.

Wartość projektu:

5 000 PLN

Opis projektu:

Geofilar.pl jest firmą konsultingowo-projektową działającą na polskim rynku od 2013 r. Siedziba naszej firmy mieści się w Warszawie, na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z tego ośrodka naukowego wywodzi się kadra zarządzająca oraz wielu naszych współpracowników. Przez wiele lat pracy naukowej oraz praktyki zawodowej, udało nam się zdobyć doświadczenie w branży geologicznej, którą oferujemy naszym Klientom.

Firma działa na terenie całej Polski oferując swoim Klientom kompleksowe zakres usług poczynając od wykonywania projektów, badań, ekspertyz, poprzez realizację prac terenowych po wykonywanie dokumentacji wynikowych.

Celem projektu jest osiągnięcie rentowości kapitału w ciągu 12 miesięcy.

 

TRAFNE DECYZJE INWESTYCYJNE

 

Wizja

Stać się strategicznym partnerem dla naszych Klientów, którzy w szeregach naszej organizacji znajdą wiedzę niezbędną do podjęcia mądrych i trafnych decyzji inwestycyjnych. W naszej organizacji Klienci znajdą najlepszych ekspertów we wszystkich obszarach geologii oraz ochrony środowiska, a kadra zarządzająca potrafi efektywnie zarządzać kapitałem intelektualnym organizacji aby zaoferować świadczenie rzetelnych i terminowo wykonanych usług.

Misja

Realizacja potrzeb naszych Klientów jest najważniejszym celem naszej organizacji. Założenie to chcemy osiągnąć dostarczając rzetelnych informacji, diagnozując ryzyka związane z inwestycjami oraz wyposażając w zgromadzoną wiedzę naszych Klientów.

Obecnie projekt jest kontynuowany przez dr Filipa Bujakowskiego w GeoScan Sp. z o.o.

 

Zapoznaj się z projektem:

www.geofilar.pl/